دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

كيف تكفرون باللّه و كنتم اموتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعوناليه ترجعون ,اموتا فاحياكم ,تكفرون باللّه
اليه ترجعون ,اموتا فاحياكم ,تكفرون باللّهتفسیر آیه 28 سوره بقره از تفسیر المیزان:

كيف تكفرون باللّه وكنتم اموتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون

ترجمه فارسی: شما كه مردگان بوديد و خدا جانتان بداد و بار ديگرتان مى ميراند و باز جانتان ميدهد و باز سوى او بر مى گرديد چگونه منكر او ميشويد.

(و كنتم امواتا) اين جمله حقيقت انسان را از جهت وجود بيان مى كند، و مى فرمايد وجود انسان وجودى است متحول ، كه در مسير خود از نقطه نقص بسوى كمال مى رود، و دائما و تدريجا در تغيير و تحول است ، و خلاصه راه تكامل را مرحله بمرحله طى مى كند، قبل از اينكه پا بعرصه دنيا بگذارد مرده بود، (چون جزو كره زمين بود)، آنگاه باحياء خدا حياة يافت ، و سپس همچنان با ميراندن خدا و احياء او تحول مى يافت. (س.د. 1391)

اليه ترجعون ,اموتا فاحياكم ,تكفرون باللّه

كيف تكفرون باللّه و كنتم اموتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعونمنبع : علوم قرآن و حدیثكيف تكفرون باللّه و كنتم اموتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون
برچسب ها : اليه ترجعون ,اموتا فاحياكم ,تكفرون باللّه


مطالب مرتبط